6-Byoukan no Kiseki: Hanabishi Mochizuki Seitaro no Yuutsu (2023)